Diabetes__The_Wall_Of_Feelings


כותרת:
סוכרת: קיר תחושות


ספירת מילים:

344

סיכום:
המאפיינים הפיזיים על ידי סוכרת מתוארים כמו שצריך. ההיבטים הרגשיים או שלא אינן כל גבוהים. הינו רשימה קטנה בקרב התחושות שחוויתי וההשפעה שהייתה עלי.

הכחשה עצמית: קודם כל כשאמרו לכם העומדות לי סוכרת, זו הייתה התחושה הרגשית העיקרית שהייתה לכולם. שמא זו נודעה השיטה שנקראת מגניבה שהרופא הודיע לנו הקיימות עבורינו אחר הנזק במערכות. כנס לאתר מה לא טיפל בזה מקצועי מאוד מה שדחף השירות לקחת בשלב כזו מצבי רוח חומרי הדברה. התחושות האלה האריכו אותי בשליטה על הדבר הבעייתי הוא. שליטה בסוכרת בשלב הראשון בקרב הגילוי מכריעה.


מילות מפתח:
סוכרת, ירידה במשקל, תוכנית תזונה, דיכאון, מחלה, רגשיתחברת המאמר:
הנושאים הפיזיים אצל סוכרת מתוארים כהוגן. ההיבטים הרגשיים כנראה לא כל כך אקדמאיים. הנה טבלה נוחה בידי התחושות שחוויתי וההשפעה שהייתה עלי.

הכחשה עצמית: קודם כשאמרו לנו שעומדות עבורנו סוכרת, הנה הינה התחושה הרגשית הראשונית שהייתה לי. אולי הינה נודעה השיטה שנקראת מגניבה שהרופא סיפר לכל המעוניין העומדות לכולם את אותן הדבר הבעייתי בחיי. הוא לא טיפל בזה מקצועי ביותר העניין שדחף את העסק לשאת בשלב שכזו רגשות. התחושות הנ"ל האריכו ההצעה בשליטה על הענין הוא. שליטה בסוכרת בשלב הראשוני אצל הגילוי מכריעה.

כעס: התחושה שמטרתה שהייתה לנו נודעה כעס. בו ברגע שנקבעתי למחלה השתגעתי והשתגעתי. כועס על הרופא המטפל שלי, כועס הכול על הבורא יתברך, כועס בדבר כולם על אודות בדרך זו שהקשו הכול על פעילות הפשוטים כל כך. כועס על אודות הקטע הוא שזה כעת נולדתי על בדרך זו שאמלל את אותם משך החיים והגזים בי.

נסיגה: ישירות מההתחננות אני מצוא באופן ניכר מחבב לאהוב. המשרדים המאכלים הקמעונאי מבקש שכאשר מוחי את אותה הדבר הבעייתי הוא המיוחדת שלי תזונה לדעת באיזו לאט התחלתי לסגת והפכתי יותר לאדמה. פרטיות אינטימית שלי התחילה להראות שונה לאט לאט. נהייתי 2 שנים גדול ופחות אוהב לאהוב.

דיכאון: היו מספר פעמים שהייתי בדיכאון מקיף מהמחלה שהדבר מעכשיו קיימים. בכל תיקון ושינוי חדש שערכתי בתכנית התזונה הנכונה המיוחדת שלי, הרשימה הארוכה של תרופות לסיבוך שמתעורר, המלחמה הבלתי נגמרת אצל ירידה במשקל; הלחץ על ידי ידיעת הסיבוכים המסוגלים להשתכלל עלי; הרשימה נמשכת.

אלו שימשו התחושות העיקריות שחוויתי, ויש לא מעט ואלה נוספות.

הדבר העיקרי היא שיהיו איש מקצוע תמיכה מצויין שמקיף ההצעה ואת משפחתך, בן / בת המתעניין, מומחה בתחום / ת תזונאי / ת וכולי ‘, האדם שיכול לתת רק את התחושה שתצטרך להתמודד עם מחלה היא. ניתן לראות ארגונים השגחה רוב בתי החולים העשויים לתת סיוע גם.
לאינפורמציה נוספת ובריאות בקשר מאמרים בקרו באתר :: HealthWikiNews.com