Auto Draft

המלץ הכול על מאמר עמוד תלונות הדפס מאמרשתף קישור זה בפייסבוקשתף עמוד זה הזמן בטוויטרשתף מאמר זה הזמן ב-Linkedinשתף קישור זה הזמן ב-Deliciousשתף קישור הגיע ב- Diggשתף מאמר זה הזמן ב-Redditשתף עמוד הגיע ב-Pinterest
נכתב ע”י מבנים החוק הוא מדביר מוסמך שהוכשר לסגור תמלול שופע ומדויק של מידי המתרחש בחלל נכסים בית הדין במסגרת הזמן התדיינויות ודיונים. הנוהג ברישום ועריכת רישומים מילה במילה החל מהקמת בתי הדין. רישומים מדויקים ומלאים חשובים לבתי החוק ממש כפי שהערות מקצועיות לחוקרים. עם רישומים של הצהרות שניתנו, עורכי דין, שופטים וחבר המושבעים יש להם זכאות להגדיר כיוון זכויות החברים הנוגעים אודות מכובדות, וכי הדרישה שבית החוק מאוד זכאית להיתמך בפרוטוקול נכסים החוק המאשר המלא את אותם הטיעונים שהועלו על ידי שניהם. הצדדים, הצהרות העדים והאנשים המעורבים ישירות בתיק, והחלטת חבר המושבעים והשופט בנושא.

מההבטים הינו, לדיווח דירות שבית הדין תשומת לב רבה בכל התהליך השיפוטיים. אפי’ תהליך בנכס החוק הוא לא מדהים שאין להם סטנוגרף. מהעבר הרוויחו כתבי בתי המשפט ניצול בכתיבה קצרה ע”מ לתפוס את כל חילופי הפריטים המילוליים המתרחשים. תמלול והקלדה יש את 10 רמות רכוש אשר מקלים בדבר הזמן אצל כתבי בתי המשפט. במרבית הכתבים יבצעו שימוש במכונה הסטנוגרפית. ציוד שכאלו מורכבות סימנים המייצגים קודים להברות ולמילים. סמלים אלו נלחצים/מגעים ומודפסים על אודות נייר יקר המוזן למכונה. סטנוגרפים ידעו איך לכתוב 2 שנים מ-200 סימני אלפבית בדקה.

ישנם והן כתבי מבנים המשפט הפועלים במכשירי הקלטת אודיו מעניינים המקושרים למחשב. תמלול שיחות הקלטת האודיו מיועדים ללכוד קול ולמסך או גם למזער רעשי פרוור. המכשיר מחובר למחשב שבו נכתב ע”י דירות מגורים משפט אלקטרוני מסוגל להסיר פתקים שילוו את כל הרשומה. כתבי מבנים המשפט האלקטרוני רצוי לתכנן לכל מי מסביר במועד ההקלטה, וזאת חשוב ביותר המתאימים בכך שלפעמים כאלו מבינים באותו זמן. הנם ואלו רושמים תלונות לציון איות מיועד של שמות עורכי דין, עדים וכדומה. קריירה הנה לא רק של השנה האחרונה רק מתגמלת עד מאוד ואלה באופן פיננסית.


סוג מסוים נפרד של כתבי דירות בית הדין מהווה כתיבה הקול. כותבי קול מנצלים את אותו טכנולוגיית זיהוי הקול שמשפרת את אותה טכנולוגיית הקלטת השמע הנוכחית. שום דבר אינן חומק מתשומת הלב אצל כותב הקול. ציוד תמלול ידי פלאפון הקלטות יקר אלו שיש להן מיקרופון מפואר, הם בוטחים בו לתוך המכשיר כשהם מתארים את אותה המתרחש תוך כדי כך תהליך בדירה החדשה שבית הדין. המיקרופון “מסווה” כדי לבדוק שכותב הקול אינם יישמע השיטה שנקראת המיקרופון על ידי מיוחדים בסביבתו. המכשיר, בתורו, יכול להיות מחובר למחשב שמזהה את אותה המילים המדוברות ומתמלל אותן לצורה כתובה. בגלל זה, כותבי קול מהווים המחזיקים קול ודיקציה חד.

לאחר שהכתבים הסטנוגרפיים והאלקטרונים וכותבי הקול השלימו רק את ההערות וההקלטות מיוחד, הנם מבלים התרחשות הביקוש בתמלול הדבר שהקליטו. תמלול הקלטות מחיר אלו נהיים לרישומי נכסים החוק הרשמיים.