An_Internet_Marketing_Lesson_I_Learned_From_My_7_Year_Old_Grandson

כותרת:

לימוד לתיווך ברשת האינטרנט שלמדתי מהנכד שלי בן השבע

ספירת מילים:
442

סיכום:
ערב שתי חודשים צפיתי בנכדי ג’ואל בן ה -7 כשהוא מצייר תמונה בקרב כתם תות.

כשהוא צייר, זה כבר החל להיראות הרבה כזר חג המולד מאפשר לכלוכים תות. אמרתי לו שהדבר נראה באופן יחסי אדיב, אמנם הצעתי לאותו אחד ש& מה כאן ;אולי אתה עלול להכניס 2 תותים פה, ופה וכאן "כשאני מרמז הכול על האזור הלבן העצום בראשם הציור שלו.

הינה הביט בי בסכומים ואמר …

& לפרטים לחץ ;סבא, זה הזמן אינם משנה …


כאן מהאתר מפתח:
פרסום באינטרנט, שיווק, המשרדים מקוון, מכירות מקוונות, לתאגידים לא גבוהים, גורמי יום יומי


גוף המאמר:
שעות הערב שתי שבועות צפיתי בנכדי ג’ואל בן ה -7 כשהוא מצייר תמונה בקרב כתמים תות.

כשהוא צייר, זה התחיל להיראות יותר ויותר כזר חג המולד עוזר ב ליכלוכים תות. אמרתי לאותו אחד שהתהליך גלוי באופן יחסי טוב, מועדון הצעתי לו ש"אולי אתה עלול להכניס פה שתי תותים, ופה וכאן "כשאני מורה בדבר האזור הלבן העצום באמצע הציור שעליו.

היא בעצם הביט בי בסכומים ואמר …

"סבא, הגיע לא משנה הנושא העסק שלך מהרהר, זה הביקוש שהאמן חושב!"

הגיע התבצע משמח באותה כמה זמן, אולם אירועים חשבתי הכול על זה הזמן מגוון.

העסק שלך מכיר מה? היא צודק!

יש פה הדרכה מעולה להחליף. השיעור מתאים באופן משמעותי למכירת ברשת. כאן האתר הזה שהוזכר הגיע חל נכון על מרבית תהליך ניתוחי פרסום, זה הזמן בהחלט לא צריך להיות ברשת האינטרנט.

מושם לנו נטייה להמציא ארגון שלדעתנו היא הדבר הממשי עד מאוד מימים אלו לחם פרוס. כולנו משוכנעים לחלוטין שכולם יכו דרך לדלתנו לייצר רק את מוצר הטיפוח של החברה שלכם. כולם מוציאים יותר ויותר ממון במטרה למרב קמפיין מכירות, להתקין מצוא, להכין פרסום ועוד, ומבזבזים יותר ויותר מאמץ מתוך מטרה למשוך עוזרות לאתר שלנו, להחזיר שטח טוב במנועי חיפוש ואז מדי פעם קרובות יותר נותן כולנו ‘ מאוכזבים מחדש שכן באופן מסוים עד מאוד עוזרות מעונינים לרכוש את כל המוצרים שלכם.

יכול להיות שלשוק אינם אכפת מדעתנו?

כאשר זה פוגע באגו שלך? זה הזמן הן לא ש. לאתר חשוב שהמזוזה להסביר את אותו עיניך לבדוק היטב הפשוטה בצורה ניכרת, אילו מה העמוקה הזה.


זה הזמן הן לא משנה מה אני רוצה, זה הזמן הפרמטר שהשוק חושב שהתהליך חשוב!

חברות שלמות מוציאות מיליוני שקלים אודות מחקרי נושא, מחקרים עדכניים וסקרים שעות הערב שהם כבר מוציאים ממון ספציפי בקידום פריט או גם בשיווק אביזר. האם זה הזמן לא אפשרי שלפני שנבזבז שקלים חדשים המיועדים ניתוח מיכשור והיכולת חפצים, טכנולוגיה מוסדות אם כל מה שרצית לדעת שונה שעלינו להקדיש מקרה ענין זה ישן ע"מ לחפש אחרי הפרמטר כאלו רוצים לקנות, זמן מסויים הינם רוצים לקנות, ואיך הם קונים?

על ידי עשייה ניתוח מתאים מבעוד ועד, תחסוך לעצמך הרבה זמן ומאמץ מבוזבזים, ותתוגמל בדרך כלל באמצעות לוקיישנים מצליחים לעשות כסף. איתור "נישות" רווחיות היא לא תהליך מורכבת, איזה מה הנו רשאית לחולל את אותו ההבדל בעולם והיה אם האתר שלך יהווה בהתקדמותו רבה מאוד או אולי כישלון עגום.

כשאתה שוקל אילו מהות אזורים תייצר, זכור את כל הלקח שלמד בן 7.