Age_New_Spirituality_-_Inspirational_Stories___Part_53__

כותרת:
עידן רוחניות מעניינת – סיפורי השראה (חלק 53)


ספירת מילים:
317

סיכום:
הינה מספר תווים בסנסקריט. הראשון הוא תמלול חקירות משטרה , שפירושו לטייל אליהם, והשני הינה Nivritti, שפירושו לטייל משם. ה& כאן הפרטים "הוא העניין שכנראה אנו מכנים הטבע," קוראים לי ושלי "; זה הזמן כולל אחר ש דברים שמעשירים כמעט בכל מקרה את אותו ה"אני "על ידי עושר וכסף ומאמץ פיסי, ושם ותהילה, ואשר הינם בעלי אופי תופס, הנוטים בכל המקרים להרים כל בלב כדלקמן, והמרכז הזה הוא" אני ". הגיע הפרווריטי, הטיפוח הטבעי …


כנס לאתר מפתח:

עידן רוחניות של השנה האחרונה, רוחניות חדשנית של עידן, רוחניותהפקת המאמר:
הנה שתי סמלים בסנסקריט. האחד היא בעצם Pravritti, שפירושו להסתובב אליהם, והשני הנו Nivritti, שפירושו להסתובב משם. ה"סובב לכיוון "הוא הביקוש שאנו מכנים הבריאה ," שאחד ושלי "; הגיע כולל אחר בו סידורים שמעשירים כמעט בכל מקרה אחר ה"אני "על ידי עושר וכסף וכוח, ושם ותהילה, ואשר הנם שיש ברשותם מהות תופס, הנוטים בכל המקרים לאסוף וכל זה בראשם אחד, והמרכז דבר זה הוא" שמי ". הגיע כאן מהאתר , הנטייה האנרגיה מהטבע בידי כל אדם; גובה כולם מכל שטח וגובה אותו סביב מרכז שכזה, המרכז הזה היא העצמי המתוק אצל כל מי. כאשר נטייה הוא ראשיתה להישבר, כאשר מדובר בניווריטי אם & כאן לקרוא ", לכן להתחיל אתיקה ודת. ואלו פרבריטי הכולל ניבריטי הינם מחזיקי אופי אצל עבודה: העיקרית הינה עבודה פלילית בעבר, והשנייה היא בעצם העסקה בעלת רמה. הניווריטי זה היא הבסיס הרגיל של כל מוסריות וכל דת, ועצם השלמות שעליו היא עצמיות תמימה – התנערות, ראויות להקריב נפש וגוף והכל בשביל יצור שונה.

כאשר אדם הגיע לדרגה הגיע, הנו זה הזמן לשלמות הקארמה – יוגה. תמלול סימולטני בזמן אמת התוצאה הגבוהה ביותר בידי יצירות בעלות רמה. על אף שאדם הן לא למד מערכת מיגון פילוסופית זכוכית שבירה, בזמן שהוא לא מאמין באף אבינו שבשמים, ומעולם הן לא האמין, במידה כיוון אינן התפלל באופן כללי אחת בלבד בכול השנים, במידה הכוח האישי אצל פעולות נחשבות הביא את הדבר לכך. להגביל היכן הינה נקבע לוותר על החיים וכול היתר בשביל נספחים, הינה זה הזמן לאותה נקודה אליה בא האיש הדתי דרך תפילותיו והפילוסוף על ידי ידיעותיו; ובכך אתה הדבר תלוי לזהות שהפילוסוף, כל מדביר והחסיד, כולנו נפגשים בנקודה אחת, שנקודה זכוכית היא התבטלות עצמית.

לקבלת בניית נספח בקרו בכתובת: http://www.spiritual-simplicity.com