Accounting_Police___Do_They_Exist_

משטרת רואי חשבון: והיה אם הם קיימים?


524

סיכום:


אף אחד לא יצר ערכי חשבונאיים? אדם קובע ומתקן דרגים חשבונאיים? הדבר והיה אם אני אינם ממלא נפרד מידי החוקים, אני גרף לכלא? במידה ש מותקן עוצמה משטרתי חשבונאי שחוקר ועוצר מפרים? נדמה כי אמור להיות עוצמה רגולטורי ספציפי לבדוק שספקי הדוחות הכספיים נכנסים בכללים. תמלול שיחות , ועד ל לתחנה, ועל ידי כך זה עובד:באופן ספציפי, וכל זה בהתנדבות וכל זאת צוות פחות או יותר טוב. ראשית, הזן פתח לשקול …

מילות מפתח:


משנת חשבונאיים, תקנים, GAAP, FASB, תקנות
גוף המאמר:


מי ברא ערכי חשבונאיים? כל מי קובע ומתקן תקנים חשבונאיים? העניין והיה אם העסק שלך אינן ממלא שונה כל כך המדריך, העסק שלך תפס לכלא? במידה ו מושם כוח משטרתי חשבונאי שחוקר ועוצר מפרים? אפשר לחשוב ש צריך להיות כוח רגולטורי כלשהו לוודא שספקי הדוחות הכספיים פנימיים בכללים. מתופעל, ואפילו לנכס, ובכך זה הזמן עובד:בעיקר, הכל בהתנדבות וזה צוות אנשי ניקיון די טוב. ראשית, הנהלת חשבונות כפולה מקורו באיטליה בשנות ה 1400, זה שזה היה סיטואציה העניין. ערכי החשבונאות נוצרו עם התקופה בלבד למשל תקני החשבונאות. היעד לכך שהמערכת קיימת היא שהקהילה העסקית הן לא הינה יכולה לתפקד שונה מתבצע עובד ועקביות בדיווח הדוחות הכספיים. הגיע ישמש תוהו ובוהו, באופן ישיר כאילו לא שיש חוקי נהיגה בדרך.משום כך, בארצות הברית הוקם ב- 1973 תכנון מומחים המכונה מועצת התקנים לחשבונאות פיננסית (FASB הנקרא פזבי), שהחליף מועצה שונה בשם מועצת ערכי החשבונאות (APB). האנשים שמאכלסים את ה- FASB שמבצעים רב של ניתוח ובדיקת בעיות בטווח החשבונאות המובאות לחדר. אחרי המצאה עצומה הם יתבטאו העניין לדעתם חייבת לבחור ההשתלשלות החדשה או לחילופין המתוקנת להתייחס לעיסוק חשבונאי.הינם בניית לא-ממשלתי מי שיש לו מימון ביתית. מועיל ניכר של FASB היא בעצם המכון האמריקאי לרואי חשבון (AICPA). רואי חשבון מקיפים (CPA) שייכים להכין מכובד זה ומחויבים לציית להנחיותיו ועקרונות ההתנהגות המקיף. במדינות נוספות לא קיימת ספק שיש לחברות דומים הדורשים התנהלות מקצוענית חשבונאית ברמות גבוהות.FASB קבע קוד חשבונאי אשר נקרא עקרונות חשבונאות נפוצים אומר או שמא (GAAP). ההנחה מהווה שאם מדריכים דוח כספי רב עסקי לפי GAAP, המשתמש בדוח הכספי הזה יוכל להסתמך אודות הידע הנדרש או אולי להאמין אודותיו ביתר פשוטות עוזר ב נוספת התבצע ערוך בהתאם GAAP. וש עסקים החורגים מ- GAAP, ועסקים רבים וקטנים שנתיים הן לא הם בעלי זכאות לספרא כי הצהרותיהם ערוכות בתבנית GAAP; כפי שהוזכר, אודותיהם ליידע את אותם הלקוחות שהם כבר לא. עם זאת, תן למעוניין להיזהר.גוף ממשלתי מי שיש ברשותו מקצועי בשיטור היא נציבות חילופי ניירות ערכה של (SEC). הוא בקי בעיקר בחברות ציבוריות מכיוון שתפקידן להגן הכול על המשקיעים כיוון פעולות חסרי מצפון. לאחרונה ה- SEC צבר לפעולה בקרב הגדרת סטנדרטים חשבונאיים. מותקן לאותו אחד ידיים מלאות עתה.מאחר שמרבית החנויות הוירטואליות משתמשים בדוחות הכספיים שלהם למטרת תכנון ההחזרות הנדרשות למס הכנסה, יהיה זכאי פועלי חברת ההכנסה הפנימית (IRS) להתנסות ב את כל החזרי המס ולבחון את כל הדוחות הכספיים עליהן מבוססת החזרי המס. אי קיום המדריך יכול להשתמש ההצעה לצרות עם גוף האדם השלטוני זה בטח.יש הרבה שהרי בהקשרים מקיפים עמידה בעקרונות ובתקנים הוא מיקס אצל משחק הרשת וולונטרית ורגולטורית. נכון לעכשיו, ישנו מאמץ לסייג דרגים חשבונאיים בינלאומיים מפאת כל הליך הגלובליזציה הבלתי נמנע. הינו התחייבות מסיבית שתארך החיים, אילו חד שהוא הכרחית והוא לא נמנעת.