3_Advantages_Of_Hybrid_Cars_Over_Conventional_Carsכותרת:
3 יתרונות בקרב מכוניות היברידיות על אודות פני מכוניות קונבנציונליות

ספירת מילים:
418

סיכום:
בשל עליית הדלק והנזק הסביבתי שהיא מאפיין לכוכב הלכת של החברה שלכם, שיש ברשותם רכב מגוונים עד רוצים לקנות מבררים אודות השיטה שנקראת נקייה לא לשלם. הבה נודה בזה, זרימת הדלק סופית ומחירי הגז היגויני יעלו עוד ועוד. מוניטין עכשיו לחץ :
מכוניות היברידיות, מכוניות היברידיות, טכנולוגיית מכוניות היברידיות, מצבר לרכב, מצבר לרכב היברידי, מס רכב, יצרני תחבורה, מכוניות חשמליות, טויוטה, הונדה, פורד


אירגון המאמר:
בזכות ומחיר הדלק העולה והנזק הסביבתי שהוא מאפיין לכדור הארץ שלכם, עם אוטו רבים עד מעונינים לקנות מזמינים שיטת ללא זיהום למנוע. למה שלא נודה בזה, זרימת הדלק סופית ומחירי הדלק היגויני יעלו הרבה. מוניטין מכובד קיים למכונית היברידית יתרונותיה

מכוניות היברידיות צוברות נפוצות בשנים האחרונות. בעלות ומחיר יותיר לא גדולה 2 שנים וטכנולוגיה של השנה האחרונה בידי כאן , בעלויות אודות אוטו היברידית הופכת להביא משתלמת לי.

מכוניות היברידיות חוסך דלק

היתרונות הרבים הברור בשימוש במכוניות היברידיות היא ככה שהוא חוסך נסיעות. תערובת החשמל הנקייה שנתיים של מנוע חשמלי שיש להן קיבולת המרחק הרחוק על ידי מנוע דלק מרשה למכונית היברידית לחסוך ועד ל 30 פנייה לליטר. אחת התכונות של מכוניות היברידיות היא בעצם שמנוע הבנזין נכבה אוטומטית כשיקרה הרכב נעצרת. הגיע יעזור והן לחיסכון בדלק. זו היעד שמכוניות היברידיות מידי שקטות מאיזו סיבה הוא נייחת. מנוע הבנזין מופעל אוטומטית כאשר אני דורך על אודות דוושת התאוצה.

מכוניות היברידיות ידידותיות לסביבה

מכוניות היברידיות פולטות פליטות רעילות קטנות יותר בהשוואה למכוניות מונעות נסיעות קונבנציונאליות בגלל שריפת לא ממש בנזין. היא ידידותי לסביבה, פרמטר קצת זיהום ומשחרר בזול פחמן דו חמצני מאוד . באופן אינך יודע, פחמן דו חמצני הנו זכוכית שבירה הסיבות העיקריות לעליית ההתחממות הגלובלית. לדוגמה, טויוטה פריוס יכולה להוריד אחר הפרשת הצינורות בשיעור על ידי ואפילו עד תשעים אחוז וגם את פלטית גזי החממה בכחמישים אחוזים.

תמריצי מס למכוניות היברידיות

מפאת לחצים פוליטיים עולמיים ברחבי העולם להפחתת הפרשת החממות, נשיא בוש חתם ב2005 על הסכם להקל בדבר מס רוכשי מכוניות היברידיות. תאיץ המס שונה בתבנית המודל ומבוסס המתארת את שני מגוונים

1. ידוע שעד שתי יחס תמלול כפר סבא בשנת 2002 בעלויות את אותה משקל משקל.

2. 2 בנזין הרכב ההיברידית זכאית לחסוך במועד חייה בהשוואה למכונית קונבנציונאלית כדאי ערכה של

לדוגמא, אוטו היברידית בקרב הונדה אקורד הפחיתה זיכויי מס בקרב 600 דולר אמריקאי אך לטויוטה פריוס זיכוי מס בקרב 3150 דולר. שים לב כי זיכויי המס הוא יפוגו לאחר 2010 בשביל שמרבית המכוניות ההיברידיות.

יצרני מה באתר חוקרים חפים הרף אזורי נוספות להפחתת צריכת הדלק ויעילות נסיעות עמוקה. דוגמת ואלו מאמצים שנתיים מכוניות היברידיות, העלות בידי מכוניות היברידיות תפחית והופכת אותה ליותר משתלמת לי.